Jak pracuję

Nadaję materialny wymiar marzeniom klientów.

Analizuję potrzeby i proponuję konkretne rozwiązania. Ostateczny kształt projektu jest zawsze wynikiem ścisłej współpracy. Opieram się na wiedzy z zakresu architektury, ergonomii, plastyki, a także feng shui, oraz oddziaływania kolorów, kształtów i przestrzeni na psychikę człowieka.

Pozwala to, na tworzenie pięknych, przyjaznych i wygodnych wnętrz, poprawiających jakość życia.

Projektuję Piękne Wnętrza